ROVFUGLER OG UGLER I NORD-EUROPA

I 2007 publiserte jeg boken Rovfugler og ugler i Nord-Europa. Boken omhandler alle rovfugler og ugler som hekker i Norden. All tekst, alle figurer, alle tabeller og over 95 % av bildene er mitt verk. I tillegg er det for hver art også et kapitel som omhandler mine opplevelser med hver art. Disse opplevelsene blir også ofte illustrert av fotografier. Dermed blir denne boka en veldig personlig bok, som har som mål at leseren skal få opplevelser i form av tekst og bilder. Hver art blir presentert på 8 til 10 sider. Antall bilder for hver art varier vanligvis mellom 8 – 12 bilder, dermed bør en ha et relativt godt visuelt inntrykk av fuglene i forskjellige situasjoner og drakter. I tilegg er det også egne kapitler som presenterer tips på hvordan man kan eliminere seg fram til hvilken art man ser foruten et eget kapitel som tar for seg fluktbestemmelse av rovfugler. Helt til slutt i boka er det tabeller med estimater for bestandene for hver art i hvert enkelt land med en eventuell rødlistekategori. Boka er dessverre utsolgt fra forlaget nå. Fakta om boken: Gitt ut i Norge oktober 2007. Opplag: 4000 bøker. Antall sider: 302 Format: 24cm x 26cm Forlag: Wigestrand Forlag, Norge Utgitt: Oktober 2007 ISBN: 9788281400467

Anmeldelser: Fantastisk bildebok om rovfuglene og uglene som hekker i Norden Anmeldt av Roald Bengtson Stig Frode Olsen 2007. Wigestrand Forlag. 303 sider i format 23,5 x 26,5 cm, stive permer og smussomslag. Opplag: 4000 eksemplarer. ISBN 978-82-8140-046-7. Pris 448,- (kan fås fra blant andre Natur og Fritid, telefon 38 39 35 75). Forfatteren (rogalending, født i 1959) er utdannet biolog og livnærer seg av fotografering, undervisning og artikkelskriving. Førsteprisen i NM i naturfoto har han fått tre ganger, og i 2006 en andreplass. I fjor fikk han dessuten førsteprisen i kategorien Truete arter i verdens mest prestisjefulle naturfotokonkurranse arrangert av BBC og British Natural History Museum. Samtlige arter av rovfugler (18) og ugler (12) som hekker i Norden er med, og muligens egentlig alle Nord-Europas avhengig av hvordan man definerer. Tittelen Rovfugler og ugler i Norden var allerede beslaglagt av en annen bok utgitt i Norge. Forfatteren har klart vektlagt at dette skulle bli en folkelig bok, mer enn en tørr og massiv murstein der leseren slås i svime av detaljer. Selvfølgelig er det et voldsomt arbeid som ligger bak, særlig fordi mange av artene som omtales ofte er svært krevende å jobbe med i felten (kan være sjeldne, sky, utilgjengelige og nattaktive). Boken får godt frem rovfuglenes og uglenes skjønnhet, eleganse, magi og kraft, men også deres skjørhet i forhold til menneskers inngripen i naturen. Olsen har skrevet all teksten og står for 95 prosent av bildene. Dette er altså en personlig bok bygd opp fra bunnen av, noe som i seg selv er imponerende når man vet hva som er vanlig i bokbransjen i Norge i nyere tid. Først er det et forord og en kort innledning om boken og rovfuglsystematikk. Hver art er oftest presentert over 8-10 sider, og mesteparten av plassen er beslaglagt av store og delikate fotografier i farger. Det er over 300 bilder (altså gjennomsnittlig hele 10 bilder av hver art), og i tillegg mange små i identifikasjonsdelen om dagrovfugler. Layouten er utsøkt. Et lite minus kan være at fluktbilder mangler av perleugle, spurveugle, kirkeugle og tårnugle. Oftere kunne det også ha vært opplyst om hvor og når bildene ble tatt, men storparten av dem er fra de tre siste årene. Første siden om hver art har med fuglens navn på norsk, svensk, dansk og finsk, et lite biotopbilde, en kort innledningstekst som stemningsfullt forteller noe typisk om arten, et utbredelseskart som viser hekkeutbredelse i Norden med grønt og endelig en faktaspalte med latinsk navn, global utbredelse, norsk utbredelse, habitatvalg, antall hekkende par i Norge, bestandsutvikling, generelle kjennetegn, særtrekk hos kjønnsmoden fugl (for dagrovfuglene, men mangler likevel på enghauk), kjønnsforskjeller, særtrekk hos ungfugl, forvekslingsmuligheter, kroppslengde, vingespenn, vekt, føde, reir, egglegging, rugeperiode, reirperiode, trekkforhold og levealder. Deretter spanderes rundt en side på å presentere vesentlige trekk ved arten angående slikt som forekomst, atferd ved reiret, fødevalg og trekk. Aspektene som behandles, og vektleggingen av dem, kan variere betydelig fra art til art. Ofte er det fokusert spesielt på bestandssituasjon og aktuelle trusler. Et eksempel på en innledningstekst: «Vandrefalken er verdens raskeste skapning. Hastigheter på svimlende 400 km i timen er målt i stup. Hele falken er bygd for fart, og i tillegg er den usedvanlig vakker. Ikke rart at vandrefalken for mange er den optimale naturopplevelsen. » Senere kommer en liten side med overskriften «Fotografen forteller», og her får man gjerne lese om spesielle opplevelser forfatteren har hatt med arten. Noe av det mest spennende jeg kom over var da en jaktfalkhunn ble lei av en nærgående ravn som ikke tok hintene i tilstrekkelig grad. Dermed endte den kjapt sine dager ved å bli slått livløs til snødekt mark i fjellheimen. Det spanderes noen sider på identifikasjon, og presentasjonen er bra. Til slutt får vi et par tabeller som viser estimert antall hekkepar, bestandssitu